SODA SINGHA

Soda Singha

SODA SINGHA WEB DESIGN

ออกแบบเว็บไซต์ โซดาสิงห์ เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ช่องทางในการนำเสนอกิจกรรม และโปรโมชั่น รวมถึงบทความต่างๆ
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รักปาร์ตี้ ใช้ชีวิตตอนกลางคืน และแชร์บทความที่เป็น Lifestyle ของคนรักการดื่ม

PROJECT INFO

CLIENT : SINGHA CORPORATION CO,LTD.

AGENCY : CONTANGO DIGITAL CO.,LTD.

WEB DESIGN : UNIFY PIXEL CO.,LTD.

WEB DEVELOPMENT : CONTANGO DIGITAL CO.,LTD.