YUM YUM JUMBO GAME

yum yum jumbo

YUM YUM JUMBO

ยำยำ ออกผลิตภัณฑ์รสหมูสับ ปรับปรุงใหม่ โดยการโปรโมทผ่านแคมเปญบนแฟนเพจ โดยใช้ Interactive Game บน Facebook App
เพื่อแจกของรางวัล และประชาสัมพันธ์และโฆษณาตัวผลิตภัณฑ์

PROJECT INFO

CLIENT : WAN THAI FOOD INDUSTRY CO,LTD.

AGENCY : CHUO SENKO (THAILAND) CO.,LTD.

PRODUCTION : UNIFY PIXEL CO.,LTD.

INTERACTIVE GAME - FACEBOOK APP